प्रारुप मतदार यादी ( अर्हता दिनांक 01-01-2019 )- जिल्हा सिंधुदुर्ग


२६८ - कणकवली A.C. गोषवारा २६९ - कुडाळ A.C. गोषवारा २७० - सावंतवाडी A.C. गोषवारा
पाहण्यासाठी क्लिक करा